Thế nhưng nhiều năm làm việc này, anh vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo túng, lại luôn bị “kiện” vì gây ô nhiễm môi trường, đang loay hoay tìm cách tháo gỡ thì có nghị quyết của trên về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, xây dựng lò gạch đứng liên hoàn.Anh chấp hành ngay, việc làm của anh được chính quyền và cơ quan chức năng hoan nghênh. Huyện thưởng luôn cho anh 10.000.000 đồng và ưu tiên cho vay vốn ngân hàng với mức lãi suất 0,65%, số tiền là 200.000.000 đồng. Anh huy động vốn tự có và vay mượn bà con trong gia đình gần 1 tỷ đồng nữa để đầu tư xây dựng lò, mua sắm máy 1 máy ủi, 1 máy múc, 1 dàn cắt tự động, 2 xe công nông và cho các con đi học điều khiển các máy móc đó. Năm 2008, lò gạch của anh đi vào sản xuất và thường xuyên thu hút trên 40 lao động… Cứ vào lò 1 vạn gạch mộc, ra lò được 8.000 gạch A; 1 viên gạch A sau khi trừ mọi chi phí, cho lãi 500.000 đồng; một tháng đều đặn ra lò 25 vạn gạch A, như vậy lãi 1 tháng là 25 vạn x 500.000 đồng = 12.500.000 đồng. Anh đã trở thành triệu phú trên quê hương Xuân Huy mà ít người đạt được!...

NGUYỄN VĂN ĐẠT