Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Ngày 13-6, kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6-2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, tập trung thực hiện hiệu lực, hiệu quả đột phá chiến lược về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe Tờ trình tóm tắt về 3 dự án Luật và 3 đề nghị xây dựng Luật; báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định về các dự án Luật; thảo luận về các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của các dự án luật: Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đề nghị xây dựng các Luật: Luật Dữ liệu; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cho ý kiến về yêu cầu, nguyên tắc xây dựng Luật; các nội dung của các dự án Luật, đề nghị xây dựng Luật, nhất là các nội dung còn có ý kiến khác nhau và giao việc cho các bộ, ngành hoàn thiện các dự thảo, kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị, trình; nghiêm túc tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, thành viên Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện các đề nghị xây dựng Luật, dự án Luật nêu trên.

Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, hàm ý chuyên môn cao, có chất lượng của các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự Phiên họp; yêu cầu các bộ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các đề nghị xây dựng Luật, dự án Luật theo Nghị quyết Phiên họp của Chính phủ và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng chỉ rõ, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế phải bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, sát thực tiễn, khả thi, đi vào cuộc sống, bám sát thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc pháp lý, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, các vấn đề đột xuất, phát sinh…

Nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc này, với quan điểm thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách góp phần huy động nguồn lực cho sự phát triển, đầu tư cho nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển, Thủ tướng cho biết Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 đã chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để huy động nguồn lực cho sự phát triển, ưu tiên cho tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, tình hình hiện nay diễn biến rất nhanh, khó lường, nên nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa theo kịp, chưa phù hợp với thực tiễn. Do đó, phải luôn rà soát, sơ kết, tổng kết cơ chế, chính sách. “Những vấn đề đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì luật hóa, tiếp tục thực hiện. Những vấn đề chưa có quy định, hoặc đã có quy định, nhưng chưa theo kịp thực tiễn, bị thực tiễn vượt qua thì bổ sung kịp thời”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, cần đặc biệt chú ý đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính sáng tạo, đổi mới, chủ động của các cấp, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh, giảm phiền hà sách nhiễu, đi lại, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, cương quyết loại bỏ cơ chế “xin - cho” là môi trường cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thể chế thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau và với các cơ quan của Quốc hội phục vụ tốt nhất giai đoạn 2 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, nhất là trong việc thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua các dự án Luật; đổi mới cách làm, tuân thủ quy định, không để tình trạng trình chậm; lắng nghe, tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án Luật với chất lượng tốt nhất tại Kỳ họp này, cũng như các dự án Luật đang được xây dựng để trình vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024).

Các bộ, ngành phải đẩy nhanh việc soạn thảo các văn bản được phân công, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã được thông qua, để có hiệu lực đồng thời với luật, pháp lệnh, bảo đảm tính đồng bộ, liên tục của hệ thống pháp luật.

“Phát huy vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực gồm cơ sở vật chất, tài chính và nhân lực cho công tác xây dựng pháp luật”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ nói trên; sớm trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các vướng mắc về pháp lý do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, nhất là trong các luật liên quan đầu tư, hợp tác công tư, ngân sách…, phấn đấu đề xuất các cấp có thẩm quyền ngay trong Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Các bộ, ngành tiếp tục lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, tiếp thu ý kiến doanh nghiệp, người dân và tham khảo kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; tăng cường truyền thông chính sách, nhất là truyền thông trong quá trình xây dựng, ban hành pháp luật, tạo sự đồng thuận, hiệu quả trong quá trình xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật.

Tin, ảnh: TTXVN