Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 13-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 34.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, phiên họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Khẳng định các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại đợt 2 của Kỳ họp thứ bảy liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cử tri, nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận rất kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 dự án luật, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là 11 dự án luật, nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ bảy. “Trên cơ sở xem xét hồ sơ tài liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 của kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội nói.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và 2 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, là: Dự án Luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 3 nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2023; xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, xem xét Tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở tờ trình, báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Nêu rõ điều này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan hoàn thiện các dự thảo nghị quyết nêu trên, xin ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các Ủy ban của Quốc hội chủ trì nội dung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tập trung cao độ để tiếp thu, chỉnh sửa toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của các dự thảo luật, nghị quyết để bảo đảm chất lượng cao nhất khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Các Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách tiếp tục phát huy trách nhiệm, điều hành công việc hiệu quả thời gian qua, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để khi biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết đạt sự đồng thuận cao. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để Kỳ họp thứ bảy thành công tốt đẹp...

QĐND