Trạm trộn bê tông trái phép của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh trên địa bàn xã Thống Nhất đang được cơ quan chức năng của huyện Thường Tín làm rõ!

Ngày 16-1-2024, UBND huyện Thường Tín, T.P Hà Nội có Văn bản số 69/UBND-KT gửi các cơ quan: Công an, Kinh tế, TNMT, Thanh tra, Tư pháp, Đội quản lý TTXD huyện và UBND các xã Hồng Vân, Thống Nhất; Công ty Điện lực Thường Tín; Đội thanh tra GTVT huyện Thường Tín; Hạt quản lý đê Thường Tín về việc củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều, xây dựng đối với các cơ sở sản xuất bê tông tại khu vực bãi sông Hồng trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện Thường Tín giao UBND xã Thống Nhất chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng huyện, Hạt Quản lý đê Thường Tín củng cố hồ sơ đối với trường hợp vi phạm của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh; báo cáo UBND huyện trước ngày 25-1.

Đối với UBND xã Hồng Vân, UBND huyện Thường Tín cũng giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của huyện củng cố hồ sơ vi phạm của Công ty TNHH Vận tải hàng hóa Hồng Vân; báo cáo UBND huyện trước ngày 25-1.

Ngoài ra, UBND huyện giao Công an, Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thường Tín tăng cường công tác tuần tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xe vận chuyển quá khổ, quá tải trên địa bàn; đặc biệt là hoạt động của các xe chuyên chở bê tông, vật liệu xây dựng trên tuyến đê Hữu Hồng đoạn qua địa bàn huyện.

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Thống Nhất và UBND xã Hồng Vân, Phòng TNMT huyện chủ trì, phối hợp với các nhành chức năng của huyện, Công an huyện, Hạt Quản lý đê Thường Tín rà soát, củng cố hồ sơ vi phạm pháp luật của các trạm trộn bê tông trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản.

UBND huyện Thường Tín cũng giao Công ty Điện lực Thường Tín kiểm tra việc chấp hành pháp luật về điện lực và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh và Công ty TNHH Vận tải hàng hóa Hồng Vân. Đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị trong trường hợp để xảy ra vi phạm (nếu có).

Trước đó, UBND huyện Thường Tín nhận được Báo cáo số 01/BC-TKT ngày 5-1-2024 của Tổ Kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 7301/QĐ-UBND ngày 22-11-2023 của UBND huyện Thường Tín về việc thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, đê điều, trật tự xây dựng của các trạm trộn bê tông dọc tuyến đê Hữu Hồng đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín. UBND huyện cũng nhất trí với đề xuất của Tổ Kiểm tra, cho phép kéo dài thời gian hoạt động kiểm tra đến hết ngày 1-2-2024; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ Kiểm tra về UBND huyện trước ngày 5-2-2024.

Chính Nhi