Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Sáng 10/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh long trọng tổ chức Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019.

Dự Đại hội, về phía Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành phong trào hành động cách mạng, có sức lan tỏa, đoàn kết, tập hợp đông đảo các thế hệ cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tích cực tham gia, hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua trong giai đoạn (2014 - 2019). Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành những tấm gương sáng trong các hoạt động tập hợp, đoàn kết, các thế hệ CCB, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của hội viên, vươn lên làm giàu chính đáng… tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm xuống còn 9,02% (theo tiêu chí đa chiều), số hộ CCB có đời sống khá và giàu đạt 50,66%, đã xuất hiện nhiều mô hình, gương tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi. 5 năm qua các cấp Hội đã xoá được 957 nhà tạm, nhà dột nát của hội viên CCB là người có công và có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã trở thành các hoạt động thường xuyên ở các cấp Hội, đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ đóng góp xây dựng các quỹ nhân đạo, từ thiện được trên 6 tỷ 564 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

Cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Bằng biện pháp tuyên truyền, vận động có sức thuyết phục cao, các cấp Hội đã tuyên truyền vận động các gia đình CCB tham gia đóng góp gần 254.000 công lao động, hơn 950 triệu đồng tiền mặt, hiến trên 155.890 m2 đất, tham gia làm mới và tu sửa 536,4 km đường giao thông nông thôn, 690 km kênh, mương nội đồng, tu sửa, làm mới 85 cầu, cống, tham gia dự án xây dựng 157 trường, trạm y tế, nhà văn hoá cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Cùng với các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh luôn được các cấp Hội chú trọng xây dựng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua bình xét hàng năm, có từ 94 - 98% tổ chức Hội cấp cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Hội cơ sở yếu kém, có từ 95 - 98 % gia đình hội viên CCB đạt "Gia đình văn hóa”; từ 98 - 99% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác Hội và thực hiện các phonng trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gưỡng mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và Hội phát động, trọng tâm là phong trào thi đua phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng và Nhà nước; phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận đồng nhân dân thực hiện nghiêm luật pháp, hương ước ở cơ sở, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội, đoàn kết động viên hội viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên Hội Cựu chiến binh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức hưởng ứng các đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam để Hội Cứu chiến binh tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Cựu chiến binh tỉnh - Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 -2019.

Với thành tích tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019, UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã khen thưởng cho 78 cá nhân, 39 tập thể.

Hội Cựu chiến binh tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Đại hội đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

PV