Sáng 9/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019). Tham dự có gần 200 cựu chiến binh tiêu biểu, đại diện cho gần 13.000 hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, giai đoạn 2019 - 2024, với phương châm “Đoàn kết, tích cực, đổi mới, sáng tạo”, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tỉnh An Giang đã không ngừng nổ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng và tổ chức hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Các cấp Hội tăng cường đoàn kết vận động hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng tổ chức Hội thật sự trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội, phối hợp với các đoàn thể giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho thế hệ trẻ...

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang đã có sự đổi mới theo hướng đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung; gắn các nội dung thi đua với các phong trào, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và cơ sở. Nổi bật là phong trào tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; tập hợp các thế hệ cựu chiến binh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên... Đến hết tháng 6/2019, toàn Hội chỉ còn 168/12.738 số hộ gia đình cựu chiến thuộc diên hộ nghèo, có 2 đơn vị huyện không còn hộị viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo là thành phố Châu Đốc và huyện Châu Thành; Hội đã xây mới gần 600 căn nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, phong trào "Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới" được triển khai rộng khắp và đạt được hiệu quả tích cực. Các cấp Hội từ tỉnh tới cơ sở đã đóng góp trên 19.210 ngày công lao động; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến trên 129.863 m2 đất vườn, nhà ở, trị giá trên 21,5 tỷ đồng; vận động đóng góp tiền trên 58,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn với chiều dài trên 397 km; rải hàng nghìn m3 đá, bắc trên 200 cây cầu qua kênh, rạch...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, thời gian qua, cùng với Hội Cựu chiến binh cả nước, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã và đang là lực lượng đông đảo, đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ trong các cấp Hội, với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, sát thực tiễn, góp phần phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đề nghị, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xem đây là yêu cầu cơ bản, cấp bách để phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới; các cấp Hội, mỗi hội viên cựu chiến binh phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng mục tiêu của Đại hội Cựu chiến binh gương mẫu của tỉnh lần thứ 6 thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ và chương trình hành động cụ thể của từng cấp Hội; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh phải thể hiện tinh thần cách mạng, kỷ luật, trung thực, chống tiêu cực, tham nhũng, chống bệnh thành tích, hình thức. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, động viên cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống, đưa phong trào đi vào chiều sâu, đến từng đối tượng là hội viên cựu chiến binh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo…

Dịp này, 12 tập thể và 21 cá nhân được UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019; 14 tập thể và 20 cá nhân được Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019; đồng thời phát động phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024./.

Công Mạo