Hội CCB T.P Vinh hiện có 35 Hội cơ sở với 401 chi hội, 15.600 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp trên 98%. Trong đó có 25 Hội phường - xã, 10 Hội khối cơ quan, đơn vị. Trên mặt trận nào cán bộ, hội viên cũng luôn đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương.
5 năm qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của BTV Thành ủy, Cấp ủy, chính quyền, Hội CCB cấp trên; sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Những kết quả minh chứng rõ nét đó là: Luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên hội viên CCB, CQN phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các thành viên trong gia đình và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Phối hợp thực hiện, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch; những hành vi tiêu cực lãng phí, tội phạm và các TNXH; tham gia hòa giải và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. Hằng năm, 94% hội viên tham gia các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, Nhà nước cũng như các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của thành phố đến cơ sở.
CCB làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, KTXH. Đã có trên 900 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể. 217 hội viên tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phần lớn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội CCB thành phố còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức 896 buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho 135.500 thanh, thiếu niên, học sinh tham gia. Ảnh minh họa
Thực hiện chủ trương “Xóa đói, giảm nghèo”, Hội quan tâm phong trào góp vốn cho nhau vay với tổng số tiền 50 tỷ đồng; cùng với vốn vay Ngân hàng CSXH giải quyết việc làm, SXKD, nâng cao đời sống cho gia đình hội viên. Nhiều CCB năng động, sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay toàn thành phố thành lập 54 công ty, hơn 40 mô hình gia trại, trang trại do CCB làm chủ, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Nhờ vậy tỷ lệ hội viên khá, giàu đạt 70% (tăng gần 10% so với nhiệm kỳ trước), hộ nghèo giảm còn 0,23%; từ 95-97,5% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.
Hội CCB thành phố vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức cưới, hỏi; tang, lễ...
5 năm qua, Hội quyên góp trên 500 triệu đồng từ cuộc vận động “Ủng hộ Trường Sa thân yêu”, trao 4.425 suất quà trị giá 1,1 tỷ đồng cho gia đình có công với cách mạng, hội viên đặc biệt khó khăn. Thực hiện chủ trương “Huy động nội lực” xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị, hội viên đã hiến gần 50.000m2 đất, ủng hộ tài sản trên đất trị giá 9,6 tỷ đồng, đóng góp 22.283 ngày công, ủng hộ 5.379 triệu đồng và tham gia xây dựng 22 công trình phục vụ dân sinh. Thực hiện Chỉ thị 03 của BCT gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, Hội xây dựng được nhiều điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác, được thành phố ghi nhận. Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, Hội CCB thành phố được T.Ư Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB T.P Vinh đã đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể:
Động viên hội viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh. Gắn Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CCB T.P Vinh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa nghèo bền vững; tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, VHXH, QPAN. Phối hợp thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ tập hợp và tổ chức hoạt động CLB cựu quân nhân, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phấn đấu hằng năm có 70% tổ chức Hội trở lên đạt TSVM, trong đó có 60% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 96% hội viên đạt “Hội viên gương mẫu” trong đó có 60% đạt “Hội viên gương mẫu xuất sắc” không còn hộ hội viên nghèo, từ đó cùng Đảng bộ, nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, xây dựng T.P Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, trở thành thành phố đáng sống, giàu mạnh, văn minh.
Nhữ Sĩ Khang - Chủ tịch Hội CCB T.P Vinh