Tại buổi yến tiệc mừng sinh nhật vợ, người chồng lôi từ trong hộp ra một chuỗi hạt ngọc lung linh sáng đeo tặng cho bà xã trước mắt đám đông bạn bè. Hôm sau, trong bữa nhâu, một ông bạn thân nói với người chồng: "Hôm qua tôi thấy bà nhà phấn khởi lắm. Nhưng tôi biết bà xã nhà ông đang thích một chiếc xe du lịch, sao không tặng thứ đó có hơn không". Người chồng xua tay, thì thào vào tai bạn: "Tôi thừa biết điều đó, nhưng khốn nỗi, tìm mãi không thấy chiếc xe du lịch giả nào!!!" Hiện đại