Lễ khởi công xây dựng “Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 968”.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 968.

Bằng tình cảm sâu nặng, nghĩa tình đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 và tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ ủng hộ Sư đoàn 968 hơn 500 triệu đồng cùng số tiền của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn qua các thời kỳ tự nguyện đóng góp để xây dựng “Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 968”.

Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 968 xây dựng tại cơ quan Sư đoàn 968, là nơi tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc, tự do của Tổ quốc và 5.270 Anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 968. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thanh Hải