Hiện nay xăng pha chì vẫn được sử dụng tại 6 quốc gia: Afghanistan, Algeria, Iraq, Triều Tiên, Myanmar và Yemen. Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ để những nước này có thể “đoạn tuyệt” với xăng pha chì trong hai năm tới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự biến mất của xăng pha chì làm tăng chỉ số thông minh của con người, giảm nồng độ chì trong máu người tới 90% và ngăn chặn cái chết sớm của hơn 1,2 triệu người mỗi năm.

UNEP khởi động chương trình loại bỏ xăng pha chì từ năm 2002 bằng cách giúp những nước đang phát triển chuyển sang dùng xăng không pha chì. Việt Nam bắt đầu sử dụng xăng không chì trên phạm vi toàn quốc từ tháng 7/2001.

Với tuyên bố của UNEP, những tổ chức bảo vệ môi trường và sức khỏe con người sắp giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh chống xăng pha chì. Nỗ lực này bắt đầu từ thập niên 20 của thế kỷ trước.

Quỳnh Anh (TH)