Về tạo nguồn vốn tính đến cuối tháng 8/2011, bằng nhiều hình thức, các cấp Hội đã huy động vay được 257.705 triệu đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng CSXH là 174.797 triệu đồng, vốn vay hỗ trợ việc làm và chương trình 120 của TƯ Hội là 5.765 triệu đồng, vay của các tổ chức tính dụng khác 41.568 triệu, vốn nội bộ do các hội viên CCB đóng góp 35.574 triệu đồng, nguồn vốn quỹ Hội là 15.291.890.000 đồng (bình quân 270.000 đồng/ Hội viên) để hỗ trợ cho các hội viên nghèo vay phát triển kinh tế gia đình. Từ các nguồn vốn đó, và được giúp đỡ của chính quyền địa phương, 5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của CCB tỉnh đã tạo ra 11.973 việc làm cho con em CCB. Theo thống kê, năm 2007, toàn tỉnh có 81 doanh nghiệp, 155 mô hình kinh tế trang trại, gia trại và 100 mô hình kinh tế kinh doanh, dịch vụ, nay đã có 360 doanh nghiệp, 1.100 trang trại, gia trại và 14HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp do CCB làm chủ.

CTH