Đặc biệt Hội đã thống nhất chọn địa bàn hành chính xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, nơi có 100% các hộ gia đình đều tham gia trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích trên 200 ha để tổ chức hội nghị hoạt động môi trường và thăm quan một số mô hình sinh thái tại xã do hội viên CCB làm chủ đến toàn thể cán bộ cơ quan tỉnh Hội, cán bộ chủ chốt CCB các huyện, thành phố, Hội CCB các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và đội ngũ cán bộ công tác viên, tuyên truyền viên của Hội để quán triệt Luật bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 41-NQ/BCT về công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kịp thời thông tin về tình hình môi trường của Hội CCB trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tích cực tham gia, vận động gia đình và nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, xây dựng một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

CTH