Theo kết quả điều tra, đến nay toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3.056 hội viên CCB có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm, 610 hội viên có thu nhập trên 300 triệu đồng/ năm, 147 hội viên có thu nhập trên 500 triệu đồng/ năm, các hộ khá và giàu của CCB đã có nhà cửa kiên cố, khang trang, tiện nghi sinh hoạt và phương tiện đi lại thuộc loại đắt tiền, nhiều hộ có xe ô tô, các con được nuôi ăn học đầy đủ, nhiều cháu được học Đại học, một số gia đình còn cho con em đi du học nước ngoài.

Trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của tỉnh 5 năm qua, nổi lên nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, lòng nhân ái cao, tiêu biểu như hội viên Trần Văn Thanh, Phùng Văn Chính (Vĩnh Yên); Nguyễn Văn Nghiên (Phương Khoan, Sông Lô); Đỗ Quốc Oanh (Đồng Ích, Lập Thạch), Nguyễn Chí Nam (Đạo Đức, Bình Xuyên), Nguyễn Văn Biện, Nguyễn Khánh Dư (Đồng Văn, Yên Lạc), Nguyễn Văn Toàn, Trần Ngọc Thụ (Sông Lô), Vũ Văn Cứu, Lê Văn Chi, Nguyễn Ngọc Hưng (Vĩnh Tường). Ngoài ra còn có nhiều tấm gương nữ sản xuất kinh doanh giỏi, như Nguyễn Thị Sản (yên Lạc), Mai Thị Hồng Nguyên (Phúc Yên), Đỗ Thị Châm (Lập Thạch)...

... Đây chính là bước phát triển của lực lượng sản xuất trong thời kỳ kinh tế hội nhập, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh và của đất nước phát triển, thật sự là tấm gương sáng của toàn thể CCB và nhân dân noi theo.

CTH