Đó là CCB Đõ Đức Lập, 76 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Thới An, quận 12, Tp Hồ Chí Minh. Những năm qua, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ông đã vận động nhân dân khu phố 2 hiến 14.000m2 đất để làm đường giao thông, nhựa hóa 5 tuyến hẻm với số tiền trên 52 tỷ đồng (đường TA 15, TA 15a, TA 13, TA 32, TA 19); đồng thời ông cũng đã vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí được 825 triệu đồng để thực hiện bê tông nhựa nóng và đặt ống thoát nước cho 14 tuyến đường hẻm nội bộ, lại duy tu, dặm vá, sữa chữa 6 tuyến đường hẻm lầy lội, ngập lụt, hiến 6000m2 đất để xây dựng trường mẫu giáo Họa Mi I, và vận động mạnh thường quân trong khu được 88,5 triệu đồng để xây dựng 19 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách khác...

CTH