Hội cơ sở phối hợp với Đoàn TN tổ chức liên hoan văn nghệ nhân các ngày kỷ niệm với chủ đề: “CCB vang mãi khúc quân hành”. Thông qua các hoạt động văn nghệ này, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội thì tổ chức hội thao bóng chuyền, chọn đội mạnh tham gia thi đấu ở Hội cấp trên. Rồi tổ chức hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ trong lực lượng CCB toàn tỉnh, nay đã hoàn thành phần thi ở cấp huyện, dự kiến cấp tỉnh sẽ tổ chức hội thi vào tháng tới. Cùng với các hoạt động đó, ở cơ quan Tỉnh hội tổ chức biên soạn kỷ yếu 20 năm xây dựng và phát triển của Hội CCB tỉnh, đã triển khai các bước chuẩn bị, phân công người, bộ phận đảm nhiệm nội dung, dự kiến xuất bản trong tháng 10-2009; tiến hành chuẩn bị nội dung tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển đại hội (hội nghị) thi đua ở cấp Hội, cấp huyện cố gắng hoàn thành trong tháng 9-2009, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10-2009. Bên cạnh đó, tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Hội và quần chúng nhân dân về thành tích xây dựng và phát triển của Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Vĩnh Long trong 20 năm qua, đặc biệt là xây dựng kế hoạch và phân công chuẩn bị tốt việc tổ chức mít tinh, tổng kết 20 năm ở các cấp Hội và cấp tỉnh vào dịp 6-12-2009. 

Ban cong tac Hoi