Những cuộcphân tích các mẩu đất trước đây, thực hiện với những máy móc tên là TEGA (Thermal and Evolved-Gas Analyser, được đặt ngay trong khoang của tầu thăm dò Phoenix) đã khiến các khoa học gia lạc quan, cho rằng thành phần cấu tạo đất trên Hoả Tinh rất có thể giống như ở trái đất của chúng ta. Thậm chí còn cho rằng có thể trồng cây được y như ở địa cầu của chúng ta.

Nhưng sau khi khảo nghiệm kỹ nhiều mẩu đất mà tàu thăm dò Phoenix Mars Lander, đáp xuống Hoả Tinh từ ngày 26-05, đã thâu lượm được trên Hoả Tinh tháng vừa qua, cơ quan Không Gian Nasa Hoa kỳ vừa cho biết trong một vàimẩu đất này có chứa Perchlorate là một chất độc cho sức khoẻ của người, ảnh hưởng đến sự tiết vài kích thích tố của tuyến giáp (thyroïde) chẳng hạn. Tuy nhiên,không phải tất cả các mẩu đất mà rô-bô chọn ngẫu nhiên trên đất Hỏa Tinh đều chứa chất độc Perchlorate; nên các khoa học gia của Nasa chưa dám xác quyết hẳn là đất trên Hoả Tinh hoàn toàn vô hại, mà cũng không đề quyết rằng đất Hoả Tinh không thích hợp cho sự sống của loài người vì có chất độc. Các khoa học gia đang loay hoay tìm tòi xem chất Perchlorate này có đúng là "sản phẩm" trên Hoả Tinh hay là từ chính các máy móc TEGA đã nhiễm sẵn chất Perchlorate ngay từ khi vẫn còn ở trên địa cầu của chúng ta (chưa được phóng lên Hoả Tinh).

Chỉ có một điều mà các khoa học gia có thể tuyên bố chắc chắn,trong tuần vừa qua là: "Các cuộc phân tích của TEGAcho biết trên Hoả Tinh quả thật có nước!"

Hoàng Linh (tổng hợp)