Tràm Chim sẽ trở thành khu Ramsar thứ 4 ở Việt Nam, cùng với vườn quốc gia Xuân Thủy tại Nam Định, vùng ngập nước Bàu Sấu tại Đồng Nai và khu hồ Ba Bể tại Bắc Kạn.

Vườn quốc gia Tràm Chim, có tổng diện tích 7.588 ha, là một trong tám khu vực bảo tồn các loài chim quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay. Tràm Chim đã đáp ứng được 8 trong số 9 tiêu chuẩn của Công ước quốc tế Ramsar về đất ngập nước. Đây cũng là một trong tám vùng chim quan trọng nhất của Việt Nam và là nơi duy trì sự đa dạng sinh học cho cả vùng Đồng Tháp Mười.

Tràm Chim là nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nướcc, trong đó có 13 loài chim quý hiếm của thế giới. Sếu đầu đỏ (Grus antigone) hay sếu cổ trụi là một trong những loài chim quý hiếm của thế giới trong Tràm Chim.

Quỳnh Anh (TH)