Về với quê hương vài năm, ông được huyện uỷ yêu cầu tham gia thành lập Hội CCB, rồi được các hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội mấy khóa liền. Ông cùng tập thể lãnh đạo Hội xây dựng Hội vững mạnh, ban đầu có 35 hội viên, nay đã phát triển lên 1.200 hội viên. Hằng năm, ông thường xuyên đến với các hội cơ sở, động viên các hội viên giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Do đạt nhiều thành tích xuất sắc, Hội CCB huyện Hà Quảng được T.Ư Hội, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen.

Bài và ảnh: NÔNG VĂN MẬU