CCB Lê Ngọc Thu là Chủ tịch Hội CCB xã Tiến Thành, TP Phan Thiết nói về kinh nghiệm lãnh đạo Hội: “Là phải bám sát cơ sở, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng cũng như chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên và luôn khơi dậy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, có như vậy hoạt động của Hội mới sôi nổi”. Nói là làm, chính đồng chí đã chủ động liên hệ với Thành hội và ngân hàng vay được 204.000.000 đồng cho 25 hội viên. Năm 2010, dưới sự điều hành của đồng chí, những chỉ tiêu quan trọng trong phong trào thi đua đều vượt: 100% số chi hội có quỹ; phát triển hội viên vượt chỉ tiêu 50%; ủng hộ tiền xây mái nhà đồng đội được 1.440.000 đồng, vượt 5,2% mức quy định. Ngoài ra, đồng chí tham mưu cho UBND xã tổ chức được CLB CQN; đã thực hiện nghiêm NĐ 150 của Chính phủ và quy định của Hội CCB thành phố mua đủ bộ lễ tang phục vụ lễ truy điệu các hội viên từ trần. Đây cũng là một hội cơ sở mua sớm và đủ bộ lễ tang (trị giá 6.000.000 đồng) nhất trong khu vực.

Có một chi tiết cũng cần nói rõ thêm, trong gần một năm qua, Hội CCB xã thiếu chức danh Phó chủ tịch, mọi công việc chỉ có một mình đồng chí cáng đáng, thế nhưng năm qua ở đây 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 95% số hội viên đạt CCB gương mẫu; Hội được TP tặng giấy khen; đồng chí Chủ tịch Hội cũng được Tỉnh hội khen thưởng.

THẾ QUẢNG