Năm vừa qua, chấp hành và thực hiện chủ trương của huyện Cai Lậy và của tỉnh Tiền Giang về giải tỏa đền bù để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đê bao ngăn lũ và các công trình thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã Mỹ Thành Bắc với tổng chiều dài 86km, được sự động viên của cấp uỷ Đảng, các ngành, đoàn thể và sự chăm lo đời sống an sinh xã hội của chính quyền, tất cả hội viên CCB của xã này nằm trong diện giải tỏa đều đồng thuận với chủ trương, nhiều hội viên còn tích cực tham gia vận động nhân dân hưởng ứng. Kết quả, toàn xã hiến 851.012m2 đất, trong đó hơn 200 hội viên CCB tự nguyện hiến 60.810 m2 đất. Điển hình trong việc hiến đất làm các công trình phúc lợi trên địa bàn xã có các đồng chí: Chủ tịch Hội CCB xã Trần Văn To, tự nguyện hiến 672m2 đất để xây dựng tuyến đê bao ngăn lũ; hội viên Nguyễn Thị Tốt hiến 150m2; hội viên Nguyễn Văn Út hiến 150m2 để xây dựng đường giao thông nông thôn; hội viên Nguyễn Văn Một hiến 660m2; hội viên Trần Thanh Hiền hiến 575m2 để làm thủy lợi nội đồng… Những công trình mở ra đã góp phần đưa nông thôn xã Mỹ Thành Bắc phát triển đi lên, kinh tế tiếp tục phát triển, hệ thống giao thông thuậân tiện, có tuyến đê bao đảm bảo ngăn lũ, cây trái hoa màu không bị thiệt hại mỗi khi lũ về, năng suất lúa tăng lên, đời sống nhân dân và CCB được cải thịên đáng kể.

Tuy chưa giàu có như một số xã bạn, nhưng đến nay, Hội CCB xã Mỹ Thành Bắc (vùng bom đạn Đồng Tháp Mười năm xưa) tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu đã chiếm 33,3%; hội viên có mức sống trung bình chiếm 62,6%; 107 hội viên xây dựng được nhà kiên cố; 132 hội viên có nhà bán kiên cố.

NGUYỄN VĂN SƠN