Hoạt động nghĩa tình đồng chí đồng đội trong CCB đang phát triển sâu rộng được đông đảo CCB đồng tình ủng hộ. Rất nhiều CCB tham gia các ban liên lạc đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, không nề hà khó khăn, dám bỏ công sức, tiền của cá nhân để ban liên lạc hoạt động đều đặn, có ý nghĩa và hiệu quả. Các ban liên lạc CCB quân khu Trị Thiên, đường Trường Sơn, mặt trận B3 - Tây Nguyên, mặt trận Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ… đã có tiếng vang cả nước.

Một trong những ban liên lạc CCB được ghi nhận và đánh giá tốt là ban liên lạc Mặt trận đường 9 - Quảng Trị (B5). Tuy nhiên từ đầu năm 2012 đến nay, đã xảy ra sự việc đáng tiếc dẫn đến thắc mắc, thậm chí là khiếu kiện ra tòa án! Điều này lại càng đáng suy nghĩ vì xảy ra trong năm kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quảng Trị.

Số là, Thiếu tướng Nguyễn Đình Sơ, Trưởng ban thường trực Ban liên lạc Mặt trận đường 9 - Quảng Trị ra thông báo số 172/B5, tiếp đó ra quyết định số 173/B5 ngày 19-3-2012 với 3 điều:

  • Loại bỏ chức danh ủy viên thường trực và phó ban liên lạc Mặt trận đường 9 - Quảng trị (B5) và chức danh Trưởng ban liên lạc Mặt trận đường 9 - Quảng Trị (B5) khu vực phía Bắc của ông Nguyễn Văn Vỵ.

  • Giải thể ban liên lạc Mặt trận đường 9 - Quảng Trị khu vực phía Bắc.

  • Công nhận ban liên lạc mới gồm 9 thành viên.

Ngày 5-7-2012, ông Nguyễn Văn Vỵ và một thành viên của ban liên lạc đã đến Báo CCB Việt Nam và Ban tổ chức chính sách T.Ư Hội CCB Việt Nam đưa nhiều văn bản và bày tỏ bức xúc vì ban liên lạc đã hoạt động hàng chục năm nay, được đông đảo CCB ghi nhận (có biên bản và chữ ký xác nhận của các tổ CCB các địa phương của ban liên lạc) bỗng dưng bị mất chức.

Điều bức xúc của ông Vỵ là có cơ sở bởi ông được đồng đội công nhận, đã hoạt động có tâm huyết và trách nhiệm liên tục hàng chục năm. Dù ông Vỵ và ban liên lạc có thể có thiếu sót như thu nạp hội viên, phô trương hình thức hoặc thu chi chưa rõ ràng thì cũng chỉ nên rút kinh nghiệm trong ban, góp ý chân thành thẳng thắn! Nếu đồng đội không tín nhiệm thì gợi ý ông xin rút để bầu người khác. Thêm nữa, trong ban liên lạc mới lại có hai vợ chồng mà người vợ không phải là CCB!

Điều cần nêu rõ là trong các hội tự nguyện như hội đồng ngũ, hội đồng đội, đồng môn, đồng hương thì việc ra quyết định cách chức, giải thể là không đúng qui định pháp luật. Ban liên lạc CCB sinh ra là hoạt động nghĩa tình đồng đội, không có cấp trên, cấp dưới vậy nên đối xử với nhau cần thấu tình đạt lý, sâu đậm nhân văn. Cho nên ban liên lạc đã có chỉ nên bổ sung kiện toàn cho tốt chứ không xóa sổ để thay ban liên lạc mới.

Việc cư xử như trên liệu có nên chăng?

Đồng đội