“Trong thời gian qua, các cấp Hội CCB và tổ tiết kiệm- vay vốn kết hợp cùng với Ngân hàng CS- XH lo cho CCB nghèo, dân nghèo đã thực sự là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn và xã hội sâu sắc; giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, có việc làm, vốn và phương tiện làm ăn và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống…” Đó là ghi nhận của dồng chí Nguyễn Văn Bé- Phó Chủ tịch Hội CCB TP tại hội nghị tổng kết công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách- Xã hội năm 2009-2010 của Hội CCB TP Hồ Chí Minh được tổ chức mới đây. Nhờ bảo đảm uy tín, trả nợ và trả đúng quy định, chương trình vay vốn ủy thác Ngân hàng CS-XH thông qua Hội CCB TP đã góp phần quan trọng vào việc tập trung nguồn vốn, giải quyết cho vay đúng đối tượng, giải ngân kịp thời, góp phần quan trọng để thực hiện chủ trương của Hội CCB TP nhằm xóa đói giảm nghèo, tằng hộ khá một cách bền vững. Công tác Hội