Ngài Baik Seung Kyu bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm Cơ quan T.Ư Hội và được Lãnh đạo Hội tiếp đón thân tình, chu đáo; đồng thời báo cáo với Phó chủ tịch những hoạt động chính của Văn phòng đại diện CCB Hàn Quốc tại T.P Hồ Chí Minh từ khi thành lập tới nay. Hoạt động chủ yếu là kết nối, tạo cơ sở để CCB Hàn Quốc từng tham chiến ở Việt Nam tiến hành các hoạt động xã hội; hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh ở các tỉnh - thành phía Nam; kết nối để doanh nhân CCB Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ông cũng mong được Hội CCB Việt Nam giúp đỡ để mở rộng hoạt động ở các tỉnh phía Bắc.
Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Hàn Quốc trong những năm gần đây đã dần đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; Văn phòng đại diện CCB Hàn Quốc tại T.P Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực để có được kết quả đó, Đồng chí cũng mong Văn phòng tiếp tục sẽ là cầu nối để hai Hội thắt chặt mối quan hệ, hợp tác hiệu quả hơn trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Hưng Nguyễn