Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền có tỷ lệ cây xanh hơn 31%.

Đó là câu mà doanh nhân CCB Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - Hải Phòng thường hay nhấn mạnh trong các hội nghị sinh hoạt nội bộ của Công ty, nhằm nhắc nhở mọi người phải  góp phần xây dựng Doanh nghiệp có văn hóa thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững được.  

Với mục tiêu duy trì vị thế, thương hiệu, danh tiếng của Công ty cổ phần Shinec, ngoài tuân thủ các quy định pháp luật, doanh nghiệp xây dựng cuốn “Nội quy lao động”, nhằm đặt ra các quy tắc ứng xử chung, xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ nhân viên.

“Từ triết lý: Văn hoá kinh doanh là trung thực và có đạo đức, Shinec đã xây dựng nên văn hoá doanh nghiệp riêng của chính mình, với 4 yếu tố cốt lõi là: Sản xuất phải nhanh, nhiều, tốt, rẻ; thực thà, tôn trọng người tiêu dùng; thi đua và học hỏi kinh nghiệm” - ông Điệp nhấn mạnh.

Shinec có gần 23 năm xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp tàu thủy, đến phát triển và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp. Dù trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào, Shinec cũng luôn đặt lợi ích của đối tác, bạn hàng lên hàng đầu. Nhờ đó, Shinec đã đạt được nhiều bước tiến lớn, đặc biệt là trong lĩnh lực đầu tư và kinh doanh hạ tầng.

Tại Shinec, việc đặt lợi ích của đối tác, bạn hàng còn phải được lồng ghép với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chính vì thế mà ngay từ khi bắt tay xây dựng Khu công nghiệp đầu tiên của Shinec (Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền), doanh nghiệp đã đặt mục tiêu xây dựng thành Khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu.

Phong trào học tập và nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh thông qua sáng kiến thành lập CLB Eco Nam Cầu Kiền; đồng thời tổ chức các khoá đào tạo cho công nhân về chuyên môn và công tác quản trị để nâng cao năng lực chung của người lao động.

“Tiếng lành đồn xa” - Văn hóa doanh nghiệp của Shinec, nay đã lan toả sang nhiều doanh nghiệp khác trong Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, cũng như các Khu, Cụm Công nghiệp khác mà Shinec đầu tư bên ngoài.

Chủ tịch HĐQT Phạm Hồng Điệp nhấn mạnh: Thực tế từ Shinec, cho thấy Văn hoá là hồn cốt làm nên giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Và cũng chính vì thế mà làm ra giá trị sản phẩm cho xã hội.

Vũ Minh