Những năm qua, hoạt động phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp CCB T.P Hải Phòng (viết gọn là Hiệp hội) và Hội CCB T.P Hải Phòng đạt nhiều kết quả. Đoàn kết, phối hợp tốt giữa hai hội không chỉ bổ sung cho nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm của mình, mà còn vì mục tiêu chung là góp phần tô thắm, nhân rộng bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai Hội giai đoạn 2019-2024 cho thấy, Hiệp hội và Hội CCB T.P Hải Phòng phối hợp tổ chức quán triệt, tuyên truyền Quy chế phối hợp hoạt động đến từng tổ chức Hội và hội viên; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của thành phố có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân CCB, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh; vận động hội viên hai hội hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Hội phát động. Hai hội vận động CCB, nhân dân sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ; tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng chí Lê Ngọc Hà - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp CCB T.P Hải Phòng chia sẻ: “Từ năm 2019 đến 2023, hai Hội hoàn thành tốt công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội, hướng dẫn thành lập 14/14 Câu lạc bộ ở các quận, huyện, với 568 hội viên. Hằng năm, hàng trăm hội viên CCB đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Các doanh nghiệp, mô hình do CCB làm chủ đang phát huy được thế mạnh, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Không những vậy, hai Hội còn thực hiện công tác an sinh xã hội; tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ lũ lụt miền Trung gần 2 tỷ đồng, nạn nhân chất độc dacam/diôxin gần 1 tỷ đồng; phòng, chống đại dịch Covid-19 hơn 3 tỷ đồng; phong trào “Triệu phần quà” do  T.Ư Hội CCB Việt Nam phát động gần 1 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hơn 3 tỷ đồng… Ngoài việc ủng hộ tiền mặt, CCB các cấp còn ủng hộ gần 10.000 ngày công lao động, hiến 127.000m2 đất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...

Trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đồng chí  Lưu Xuân Cải - Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng cho biết: “Hai Hội phối hợp tuyên truyền, vận động để hội viên CCB thực hiện tốt phong trào, đến nay đã cơ bản đạt được chỉ tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời, chúng tôi phối hợp tổ chức đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho gần 11.500 lao động là CCB và con em CCB với mức lương từ 8-10 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm nghèo bền vững cho hội viên CCB thành phố”.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp, mới đây hai Hội ký Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2024-2029.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Hà khẳng định: “Quy chế được hai Hội ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thống nhất, phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi bên tại từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể. Nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Điều lệ Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam và Điều lệ Hội CCB Việt Nam”.

Thời gian tới, hai Hội xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ về mọi mặt. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của mỗi bên; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; chung tay đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động; cùng nhau xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB T.P Hải Phòng... Căn cứ Quy chế này và điều kiện cụ thể, Câu lạc bộ “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” các quận, huyện và Hội CCB các quận, huyện chủ động ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên.

Có thể thấy, Hội CCB và Hiệp hội Doanh nghiệp CCB T.P Hải Phòng tuy nhiệm vụ có khác nhau nhưng hai tổ chức Hội đều là CCB trên trận tuyến mới. Việc ký và thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai Hội thực sự trở thành động lực, tạo điều kiện động viên các thế hệ CCB tiếp tục tỏa sáng tinh thần người lính Cụ Hồ; tích cực lao động, sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng T.P Cảng ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”.

Thiết nghĩ, CCB các địa phương có thể tham khảo, vận dụng kinh nghiệm của CCB Hải Phòng.

Cẩm Ly