Người Mỹ luôn tự hào về nền văn hóa đa dạng và sự tự do của mình. Thế nhưng, khi sự tự do và nền văn hóa đó được thể hiện một cách thái quá trong đời sống chính trị thì nhiều người, kể cả người Mỹ, cũng phải sốc.

Sáng ngày 5-2 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của mình tại Quốc hội. Bất ngờ đã xảy ra. Ngay sau khi kết thúc Thông điệp, Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Nancy Pelosi đứng lên xé ngay bản sao bài phát biểu của ông Trump. Một hành động chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.

Nói qua cũng phải nói lại. Tổng thống Trump trước đó cũng chẳng vừa vì đã từ chối bắt tay bà Pelosi khi đưa cho bà bản sao bài phát biểu theo thủ tục tại Quốc hội.

Hình ảnh bà Pelosi xé bản sao bài phát biểu của ông Trump không phải chỉ thể hiện đỉnh điểm của mâu thuẫn cá nhân giữa hai chính trị gia này mà là mâu thuẫn đã âm ỷ bao lâu nay giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ. Tranh giành ảnh hưởng chính trị bằng mọi thủ đoạn được thấy rõ nhất trong mùa bầu cử ở Mỹ. Tuy có những quy định chặt chẽ và rõ ràng với việc vận động tranh cử nhưng không phải lúc nào các chính trị gia cũng đặt lợi ích của Mỹ trên hết. Cụ thể, đảng nào nắm đa số ở Hạ viện hay Thượng viện Mỹ sẽ nắm quyền quyết định. Đảng Dân chủ của bà Pelosi hiện nắm Hạ viện còn đảng Cộng hòa của ông Trump nắm Thượng viện. Ở Mỹ, Thượng viện có quyền lớn hơn Hạ viện nên mọi quyết định đi ngược lại lợi ích của đảng Cộng hòa sẽ không thể “qua cửa” Thượng viện. Việc ông Trump đọc thông điệp khi đã biết mình sẽ không bị luận tội phế truất thể hiện thế mạnh của đảng Cộng hòa và nỗ lực lật đổ ông Trump bất thành của đảng Dân chủ.

Dù gì, đó cũng là văn hóa Mỹ.

Nam Long