Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tuyên truyền vận động nhân dân cách phòng, chống dịch

Dịch Covid-19 đang lây lan không chỉ hết sức nghiêm trọng, mà còn rất khó lường.

Trung Quốc, Tuần trước truyền thông còn đang đưa cách phòng dịch mới hiệu quả nhất thế giới. Thì tuần này T.P Thạch Gia Trang - thủ phủ 11 triệu dân, tỉnh Hà Bắc, dịch bệnh đã bùng phát trong cộng đồng, phải chuyển sang tình trạng khẩn cấp, đóng cửa tất cả các trường học, cắt đứt giao thông!

Còn nước ta, càng sát Tết Nguyên đán, tình trạng “mang dịch” từ bên ngoài vào trong nước càng gia tăng. Nhất là nhập cư trái phép để không phải cách ly. Khó kiểm soát là người từ nước khác, trốn sang nước ta lánh dịch…

Để chống dịch, hiện nay toàn quân đã cấm trại, tăng cường cao nhất cho Bộ đội Biên phòng thực hiện canh gác, bảo vệ 24/24 giờ. Nhưng chắc chắn Biên phòng có “trăm mắt, nghìn tay” cũng không thể nào chốt chặn hết được, vì biên giới vừa dài, vừa rộng.

Ví dụ, chỉ riêng đường biên giới trên bộ nước ta với Trung Quốc đã là 1 triệu 449 nghìn 586km, qua 168 xã, phường, thị trấn của 7 tỉnh; trong khi chỉ có 72 đồn Biên phòng - mỗi đồn thường chỉ biên chế khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ…

Chính vì thế phương kế phòng chống “giặc Covid-19” trước mắt, cũng như lâu dài phải xác định là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị, từ T.Ư đến tận thôn, bản. Chỉ có chính quyền thôn, bản mới nắm chắc được dân cư địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay phòng, chống dịch vẫn chưa thấy thôn, bản đâu!  

Phát động toàn dân chống dịch. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch; với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Đồng thời với tuyên truyền, giáo dục, cần có biện pháp nghiêm minh với những người vi phạm.

Nhất là cán bộ, những nơi để lọt dịch bệnh phải bị kỷ luật ngay, làm gương cho nơi khác. Chỉ có như thế mới thực hiện được mục tiêu kép - vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch như Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Huy Thiêm