Các đơn vị nhận Cờ và Bằng khen của TƯ Hội CCB Việt Nam

Hội CCB Hà Tĩnh vừa tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức; dịch bệnh Covid 19, thiên tai bão lụt ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội trong đó có lực lượng Cựu Chiến Binh. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, Hội CCB các cấp đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đc Nguyễn Đức Tới phát biểu kết luận hội nghị

Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cán bộ hội viên CCB, CQN luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ ", trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp hàng ngàn ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng và tham gia đại hội Đảng ở cơ sở. Công tác xây dựng Hội được quan tâm chu đáo, làm tốt việc sáp nhập Hội ở cấp xã, tổ chức ổn định biên chế ở cơ quan Hội theo hướng dẫn của cấp trên.

Đặc biệt, hưởng ứng kêu gọi của MTTQ, của Hội cấp trên về chung tay phòng, chống dịch Covid 19, hướng về miền Trung; Hội đã tổ chức vận động quyên góp đóng góp hơn 2 tỷ đồng chống dịch và hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tham gia tích cực các phong trào " CCB gương mẫu ", xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đc Thái Ngọc Hải, Phó CTMTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thái Ngọc Hải Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh biểu dương những kết quả tốt đẹp của Hội CCB đạt được trong năm vừa qua, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội đã phát huy tốt phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực chống dịch Covid 19 và thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua. Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; yêu cầu các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên có tư tưởng, lập trường kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trước, trong và sau đại hội Đảng...

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tại hội nghị, có 2 tập thể được nhận Cờ và 4 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được Tỉnh hội khen thưởng.

Các cá nhân nhận Bằng khen của TƯ Hội và UBND tỉnh

Kết thúc hội nghị, các tổ chức Hội đã tham dự ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các nội dung thi đua hướng về đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

                                                      Tin, ảnh Lê Anh Thi