Thanh niên T.P Kon Tum đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Vào dịp cuối năm 2020, các địa phương, đơn vị trong cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Phát huy kết quả của nhiều năm liên tiếp đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng thanh niên nhập ngũ năm sau cao hơn năm trước, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum chủ động triển khai nhiệm vụ này ngay từ sớm.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác tuyển quân; cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt nhiệm vụ tuyển quân đến từng chi bộ, thôn, xóm, tổ dân phố. HĐNVQS tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thành viên HĐNVQS, cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân, nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, quy trình tuyển quân, quy trình xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và trong tuyển quân... Thượng tá Nguyễn Thế Vinh - Phó chỉ huy trưởng, TMT Bộ CHQS tỉnh Kon Tum khẳng định: “Thực hiện quy trình công tác tuyển quân, Bộ CHQS chỉ đạo HĐNVQS cấp huyện, xã chủ động trong công tác khám sơ tuyển, khám tuyển, đánh giá về chất lượng chính trị, sức khỏe, trình độ, giao cho Chủ tịch HĐNVQS các cấp chịu trách nhiệm trước Hội đồng của tỉnh về chất lượng tuyển quân, giao cho các xã, huyện làm tròn khâu, và đảm bảo chất lượng để giao cho các đơn vị Bộ, Quân khu theo chỉ tiêu đã giao”.

Thực tế hiện nay, do điều kiện kinh tế, nhu cầu cuộc sống, nên nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ thường đi làm ăn xa, đi học không cắt khẩu, học xong không trở về địa phương... đã tạo nên nguồn ảo và khan hiếm nguồn có chất lượng cao. Để khắc phục vấn đề trên, tỉnh chỉ đạo các địa phương chú trọng làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ, nhất là công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, phân loại độ tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được đơn giản về thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tại các cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc các trường học trong tỉnh.

Theo Thượng tá Trần Quang Huy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS sự T.P Kon Tum: Để khắc phục những hạn chế, tiêu cực có thể xảy ra, Ban CHQS thành phố đã thành lập một tổ, giao cho mỗi đồng chí sĩ quan phụ trách một xã, phường, theo dõi toàn bộ các khâu (từ báo cáo danh sách tuổi 17, báo cáo danh sách độ tuổi nhập ngũ, khám sơ tuyển, khám tuyển, phụ trách từ đầu năm đến khi giao quân, đến khi hoàn thành nhiệm vụ giao quân cuối năm). Đồng thời thành lập 1 tổ kiểm tra theo dõi, giám sát việc khám tuyển tại HĐNVQS. Thượng tá Trần Quang Huy khẳng định: “Năm nay để làm chặt chẽ hơn Ban CHQS thành phố ngay từ đầu đã thành lập một tổ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo khám tuyển cùng với xã phường, qua đó đã hạn chế thấp nhất việc xã phường để ngoài danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám. Thông qua đó, tổ chỉ đạo khám sơ tuyển của Ban CHQS thành phố cùng với xã phường kết luận tại chỗ các công dân đủ điều kiện hay không đủ điều kiện, trên cơ sở đó cho thấy năm nay chỉ tiêu đủ điều kiện gọi khám cao hơn so với các năm”.

Trong sơ tuyển, HĐNVQS các cấp chủ động phối hợp với cơ quan công an quản lý hộ khẩu để nắm bắt thông tin, sàng lọc, phân loại chất lượng chính trị của công dân; những trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ đều được xét duyệt công khai, dân chủ, hợp tình, hợp lý. Đây là khâu rất quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của chính quyền các cấp, nhất là ở thôn, tổ dân phố và cấp xã, phường. Đồng chí Hà Công Nguyên - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lê Lợi, T.P Kon Tum cho biết: “Ban CHQS phường đã tham mưu, chỉ đạo cho thôn đội trưởng trực tiếp quản lý, nắm danh sách công dân ở tổ dân phố, phối hợp với chi bộ thôn, tổ dân phố nắm bắt tình hình công dân tại địa phương, công dân đi, đến, công dân đang học đại học…”.

Các địa phương thực hiện tốt công tác sơ tuyển, xét duyệt, phân loại từ cơ sở nên tỷ lệ gọi Khám sức khỏe trong toàn tỉnh bình quân 4,2 người/1 chỉ tiêu. Hội đồng khám sức khỏe các cấp thường xuyên được kiện toàn; tổ chức điều hành các điểm khám tuyển phù hợp; bảo đảm đầy đủ máy móc trang thiết bị, đội ngũ chuyên môn khám tuyển NVQS; làm tốt công tác rút kinh nghiệm sau mỗi đợt khám, kết luận sức khỏe công dân đúng quy định.

Đánh giá sơ bộ về chất lượng công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện năm nay, Thượng tá Đào Quốc Phòng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ngọc Hồi cho rằng: “Năm nay, qua theo dõi và báo cáo của các xã thì chất lượng thanh niên tốt hơn, ý thức chấp hành Luật Nghĩa vũ quân sự có tinh thần tự giác, chất lượng khám tuyển bước đầu cho thấy rất cao và sự chấp hành các quy định của HĐNVQS các xã rất tốt”.

Với sự chủ động, tích cực và những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, tỉnh Kon Tum tiếp tục hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Pháp