Ngày 30-12, tại Hà Nội, Cụm Thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2020. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tham dự Hội nghị.

Trong năm qua, các hoạt động của Cụm Thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và có sự thống nhất cao, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch đề ra. Chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua (PTTĐ), các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc thù và tình hình thực tiễn của tổ chức.

Các tổ chức thành viên đẩy mạnh PTTĐ năm 2020 gắn với thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động. PTTĐ tập trung hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức, gắn với thực hiện các khâu đột phá, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội. Hoạt động thi đua thường xuyên được đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cụ thể hoá mục tiêu thi đua thành nội dung chỉ tiêu, cụ thể, đăng ký cam kết thực hiện; gắn kết giữa xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh...

PTTĐ luôn hướng về cơ sở, sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là trên tuyến biên giới, địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chủ động phối hợp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19...

Với những kết quả đạt được, Cụm thi đua có 4 tổ chức được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng khen thưởng; trong đó Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được tặng Cờ thi đua. Cũng tại hội nghị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã bàn giao Khối trưởng cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: Ngoài thống nhất đánh giá phương hướng hoạt động thì đây là dịp để các tổ chức trong cụm thi đua hiểu nhau sâu sắc hơn, hoạt động gắn bó hơn. Các ý kiến đã nêu bật những kết quả đạt được và đề ra nhiều giải pháp sát đúng để triển khai tốt hơn các hoạt động thi đua năm 2021. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức PTTĐ chặt chẽ, quyết liệt hơn với nhiều nội dung, giải pháp sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó nổi bật là phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó các thánh thức an ninh phi truyền thống với cách làm hiệu quả, thiết thực, để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa được tình cảm, trách nhiệm của các thành viên trong Cụm...

Doãn Chiêu