Sau nội dung chỉ đạo về định hướng, phương hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và thời gian tới tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những tâm sự, chia sẻ liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, những kết quả, thành tựu của đất nước năm 2020 và cả nhiệm kỳ là công lao của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có công lao rất lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Nhấn mạnh, “Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp lớn lao của các đồng chí”, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc lại, tuyệt nhiên chúng ta không được chủ quan, tự mãn, say sưa với ánh hào quang của vòng nguyệt quế vì phía trước, khó khăn, thách thức đang còn nhiều; công việc nặng nề, phức tạp đang chờ đón chúng ta.

Tất cả chúng ta, nhất là các cán bộ có chức, có quyền, đang nắm trong tay quyền và tiền và một tài sản khổng lồ của đất nước, lại đang sống và làm việc trong môi trường có rất nhiều cám dỗ, rất dễ xảy ra tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực như quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, sử dụng tài sản công, tài nguyên môi trường; cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác tổ chức cán bộ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra số liệu thống kê, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đã có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật, thậm chí một số đồng chí bị xử lý hình sự.

Đáng lưu ý là, trong số đó có đến 53 đồng chí công tác ở các cơ quan chính quyền, 31 cán bộ lực lượng vũ trang nhưng các vi phạm phần lớn là thuộc các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, nhắc đến những con số này chúng ta thật đau lòng. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, trái lại rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người.

Nêu rõ, nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới hết sức nặng nề, phức tạp, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: “Tôi chia sẻ với các đồng chí và mong các đồng chí hãy luôn luôn tâm niệm, nhớ rằng chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà, là công bộc của dân, hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì đất nước; luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn tự soi, tự sửa lại mình để không xảy ra những điều mà không ai muốn. Nếu để xảy ra thì không chỉ Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị và nhân dân mất cán bộ mà chính các đồng chí mất uy tín, danh dự, làm ảnh hưởng và mang đến nỗi đau không chỉ cho chính mình mà cả gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội mình”.

Nguyễn Hoàng