Chủ tịch HỘI CCB TP Đà Nẵng Huỳnh Minh Chức trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình của CATP

                Hội CCB và Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp bảo vệ ANTT giai đoạn 2014-2020.

                Nhiều năm qua, Hội CCB và Công an các cấp trên địa bàn TP đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp các cấp chính quyền, mặt trận, ban ngành, các đoàn thể tập trung thực hiện công tác xây dựng phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Hai lực lượng thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng cốt cán với trên 2000 CCB tham gia, kịp thời nắm chắc dư luận xã hội và diễn biến trên địa bàn để có biện pháp xử lý, thường xuyên tổ chức phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn.

                Hai lực lượng đã  tổ chức đối thoại với thanh thiếu niên hư, chậm tiến và có kế hoạch giúp đỡ cả tinh thần, vật chất , tạo việc làm để các em tránh xa các tệ nạn xã hội. Riêng các cấp Hội CCB đã cảm hóa, giúp đỡ 271/331 thanh thiếu niên dương tính ma túy lần đầu và 302/362 thanh thiếu niên hư trở nên tiến bộ, vận động 276 em học sinh bỏ học trở lại trường. Những hoạt động phối hợp giữa 2 lực lượng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân,giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

                                                                             Tin, ảnh: Nguyễn Phát