Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy,Chính ủy Quân khu 7 đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Quân khu.

Sáng 10-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Quân khu (10/12/1945 – 10/12/2020).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân của Quân khu 7.

Dự lễ có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục 2 và các cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị Quân đội trên địa bàn Quân khu và đơn vị kết nghĩa với Quân khu.

Đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Cách đây 75 năm, ngày 10/12/1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Xứ ủy Nam Bộ triệu tập hội nghị mở rộng, quyết định chia Nam Bộ thành 3 Chiến khu: 7, 8, và 9. Chiến khu 7 (tiền thân của Quân khu 7 ngày nay) gồm thành phố Sài Gòn và các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh. Ngày 10/12/1945 trở thành Ngày Truyền thống  Quân khu 7.

Sự ra đời của LLVT Quân khu 7 từ 75 năm trước khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng LLVT các tỉnh miền Đông Nam Bộ trước bối cảnh đất nước lúc bấy giờ đòi hỏi phải có sự thống nhất LLVT cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nòng cốt tập hợp lực lượng và phát huy sức mạnh của Nhân dân kháng chiến chống Pháp. Quyết định sáng suốt, kịp thời và tầm nhìn chiến lược của Đảng đã tạo nên sức mạnh kháng chiến to lớn ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, xây dựng LLVT Quân khu 7 không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cùng quân và dân cả nước giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho LLVT Quân khu 7

Diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trình bày khẳng định: 75 năm qua, LLVT Quân khu 7 luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Quân khu và sự nghiệp quốc phòng; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH. Trong những lúc rối ren nhất, LLVT Quân khu vẫn lạc quan, tin tưởng vào sức mạnh Việt Nam, vào ngày toàn thắng; nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến và âm mưu, thủ đoạn của chúng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước Quân đội và Nhân dân giao phó.

75 năm qua, LLVT Quân khu luôn đề cao tinh thần đoàn kết thống nhất, thương yêu đồng chí, kính trọng và gắn bó máu thịt với Nhân dân, thủy chung với bạn bè quốc tế; luôn hết lòng chăm lo cho bộ đội, chăm lo cho dân, lo giúp bạn Campuchia; biết chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù; biết tin cậy dân, trọng dân, dựa vào dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, khơi dậy, quy tụ lòng yêu nước tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của Nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn chiến thắng mọi kẻ thù.

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, LLVT Quân khu 7 thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu liên hoàn, vững chắc, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; gắn kết phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; đột phá nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng tổ chức biên chế đảm bảo tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Song song đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp xây dựng chính qui, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong LLVT Quân khu; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mô hình, đề án mới, góp phần thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. LLVT Quân khu tích cực chăm lo cho bộ đội, chăm lo cho dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; tiếp tục giữ vững và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, thủy chung với Quân đội Hoàng gia và Nhân dân Campuchia, tăng cường các hoạt động giúp bạn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận và biểu dương những thành tích LLVT Quân khu 7 đã đạt được trong 75 năm qua và nhấn mạnh: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, LLVT Quân khu 7 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các Chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phối hợp với các lực lượng tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, chính xác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. LLVT Quân khu tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, LLVT Quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ, nhất là biên giới, biển đảo, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, quận, huyện và phòng thủ Quân khu vững chắc. tăng cường các giải pháp gắn kết liên hoàn các lực lượng trong khu vực phòng thủ; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia và Nhân dân Campuchia”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng; thực hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu - đội quân công tác - đội quân lao động sản xuất". Đồng thời, chủ động, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình",  "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang Quân khu; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho LLVT Quân khu 7 đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu xây dựng QĐND Việt Nam, củng cố quốc phòng từ năm 2015 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích và đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:  Tháng 2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân và dân Nam Bộ danh hiệu: Thành đồng Tổ quốc. Quân khu 7 được tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Quân khu có 841 tập thể, 534 cá nhân được tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. 17.684 Bà mẹ được Tuyên dương danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều đơn vị trong Quân khu cùng hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương, Huy chương và những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta và nước bạn Lào, Campuchia. Nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội, làm rạng ngời truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 7 anh hùng.

Hồng Thái- Tấn Chí