Quang cảnh hội nghị.

Ngày 7-12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ Ba, Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các cấp hội đã đẩy mạnh hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương hội và lãnh đạo các tỉnh, thành hội về xây dựng, củng cố tổ chức hội, vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam; thực hiện các nhiệm vụ của địa phương như tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời ủng hộ giúp đỡ nạn nhân các vùng bị bão lụt; phong trào xây dựng nông thôn mới… Từ nguồn quỹ vận động, các cấp hội đã hỗ trợ các nạn nhân da cam, trong đó: Sửa 337 nhà; làm mới hơn 1.000 nhà; tặng hơn 650.000 suất quà; cấp vốn sản xuất cho hơn 1.300 người; cấp học bổng hơn 3.000 người; nuôi dưỡng thường xuyên hơn 4.000 người; cấp xe lăn, xe đạp gần 2.200 chiếc; xông hơi giải độc hơn 500 lượt người…

Năm 2021, toàn hội tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam từ Trung ương đến các địa phương, bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và có sức lan tỏa. Hoàn thành việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội đối với các chính sách, chế độ liên quan đến CĐDC/dioxin; chủ động đề xuất và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Hành động vì nạn nhân CĐDC” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (2011-2021)….

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương Hội, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời phát động phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC/dioxin năm 2021”…

DUY THÀNH