Gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về đại hội.

Sáng 7-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Chương trình nghệ thuật.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội) với sự tham gia của 2.020 đại biểu chính thức.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của các PTTĐ và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các PTTĐ yêu nước 5 năm qua. Cùng với đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội diễn ra vào 20 giờ, ngày 9-12 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Nội dung chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong 75 năm qua, gắn liền với các PTTĐ yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1948, đặc biệt là kết quả các PTTĐ yêu nước những năm gần đây, nêu bật những thành tựu phát triển đất nước trên các lĩnh vực để làm rõ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong PTTĐ yêu nước những năm qua.

PV