Hơn 10 năm, một phần Dự án sinh thái Đồng Quang do Công ty CP Phúc Hà làm chủ đầu tư chỉ là ao tù nước đọng.

Ngày 16-9-2020, UBND T.P Hà Nội có Văn bản số 4524/UBND-ĐT gửi Thanh tra thành phố; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, về việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra toàn diện Dự án nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Dự án sinh thái Đồng Quang).

Theo văn bản này, UBND T.P Hà Nội nêu rõ: Sau khi xem xét Kết luận, kiến nghị của Thanh tra thành phố tại các Văn bản số 1819/KL-TTTP-P3 ngày 29-4-2020, số 3899/BC-TTTP-P3 ngày 27-8-2020, số 4256/BC-TTTP-P3 ngày 16-9-2020 về việc thanh tra toàn diện Dự án sinh thái Đồng Quang, UBND thành phố có ý kiến: Đồng ý với nội dung đề xuất, kiến nghị của Thanh tra thành phố tại các văn bản nêu trên; yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kết luận và kiến nghị của Thanh tra thành phố và quán triệt các nguyên tắc xử lý: Kiên quyết xử lý nghiêm các nội dung sai phạm trong quán trình triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật và thực tế triển khai từng bước tháo gỡ tồn tại, vướng mắc để đảm bảo ổn định tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trật tự an toàn xã hội.

Nội dung văn bản chỉ đạo của UBND T.P Hà Nội cũng yêu cầu UBND huyện Quốc Oai thu hồi các văn bản trái quy định pháp luật đã ban hành trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010; từ năm 2011 đến năm 2015; xử lý, khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật; thu hồi và tổ chức quản lý chặt chẽ quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chống lấn chiếm; tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại theo thẩm quyền và quy định.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong việc thực hiện các Dự án theo danh sách Kết luận của Thanh tra thành phố tại Văn bản số 3899/BC-TTTP-P3 ngày 27-8-2020.

Đồng thời, thành phố cũng giao UBND huyện Quốc Oai chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, kiểm tra, rà soát thủ tục thực hiện thu tiền sử dụng đất và giao đất dịch vụ tại xã Nghĩa Hưng và xã Đồng Quang để đảm bảo đúng quy định quyền lợi cho các hộ gia đình, cá nhân; có trách nhiệm hoàn trả tiền đã ứng từ ngân sách để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý khắc phục các tồn tại, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thành ủy.

Trước đó ngày 22-5-2020, UBND T.P Hà Nội có cuộc thảo luận và thống nhất giữa các sở, ban, ngành về các nội dung liên quan đến những Dự án sinh thái Đồng Quang.

Tại cuộc họp, UBND T.P Hà Nội yêu cầu Thanh tra thành phố tiếp tục làm rõ một số nội dung: Kiểm tra, rà soát lại các căn cứ pháp lý, các dự án và các thủ tục khi triển khai thực hiện; diễn biến trong quá trình chỉ đạo triển khai chủ trương đầu tư Dự án của tỉnh Hà Tây (trước đây) đến nay.

Căn cứ những quy định của pháp luật qua từng thời kỳ để chỉ rõ, kết luận những sai phạm của từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án qua từng thời kỳ; đánh giá cụ thể mức độ sai phạm của từng tập thể, cá nhân, đánh giá sự đúng, sai của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án; nêu rõ việc giải quyết kiến nghị của nhân dân về đất dịch vụ, về quản lý sử dụng đất đai; trách nhiệm quản lý của xã, huyện và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục giao đất dự án giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ…

Nêu rõ trách nhiệm của UBND huyện Quốc Oai trong việc giao đất dịch vụ (năm 2016) trong khi dự án đã có chỉ đạo dừng triển khai theo kết quả rà soát dự án đầu tư năm 2010, nhưng UBND huyện Quốc Oai không báo cáo UBND thành phố.

Kiểm tra, xác định đánh giá kết quả thực hiện của các doanh nghiệp, làm rõ về mục tiêu dự án trước đây, hiện nay, làm rõ đúng, sai, nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến dự án kéo dài; đối chiếu các quy định của pháp luật để đề xuất, kiến nghị, giải pháp giải quyết quyền lợi của nhân dân, quyền lợi của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Như Báo CCB Việt Nam đã thông tin, CCB Nguyễn Ngọc Hưng, trú tại thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, gửi đơn về Toàn soạn Báo phản ánh: Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành quyết định thu hồi 116,6ha đất nông nghiệp tại xã Đồng Quang và xã Nghĩa Hương để giao cho Ban Quản lý Dự án quy hoạch nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghiệp cao Đồng Quang, huyện Quốc Oai thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án sinh thái Đồng Quang tại hai xã này.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án, có 4 nhà đầu tư được giao thực hiện, thì riêng phần dự án của Công ty CP Hưng Hà (do bà Nguyễn Thị Long làm Giám đốc) triển khai tại Khu ruộng Ao Cá, thôn Dương Cốc có dấu hiệu lập khống số diện tích, giả mạo chữ ký nhận tiền của người dân để hòng chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng tiền đền bù. Bên cạnh đó, diện tích đất dịch vụ thừa hưởng theo chính sách hiện hành tại thời điểm thu hồi đất (trả lại 10% diện tích đất dịch vụ) đến nay người dân vẫn chưa được nhận...

Tư Hoành