Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30-9-2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã tạo nên khí thế, niềm tin cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội dành thời gian hơn 1 ngày để thảo luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020. Đã có 65 đại biểu đăng ký và gửi tham luận cho Đại hội, trong đó có 11 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các ý kiến đều nhất trí cao với mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Đồng thời, đề nghị Đảng, Nhà nước cân đối, ưu tiên đảm bảo nguồn lực, cơ chế, chính sách để thực hiện các mục tiêu đã xác định. Kết luận phần thảo luận Báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Các ý kiến đều khẳng định các văn kiện của Quân ủy T.Ư đều được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, có chất lượng cao theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, và các văn bản hướng dẫn của T.Ư. Báo cáo chính trị đã phản ánh toàn diện những kết quả, thành tựu nổi bật; chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đồng thời quán triệt các quan điểm trong văn kiện của T.Ư trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bám sát thực tiễn QĐ để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới”.

Thảo luận các văn kiện của BCH T.Ư Khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng, các tham luận đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn tốt, có số liệu so sánh, tiếp cận những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những điểm mới của dự thảo văn kiện. Về việc tăng cường quốc phòng, an ninh, các ý kiến nhất trí cao về những chủ trương, phương hướng được đề ra trong văn kiện. Kết luận phần thảo luận về các văn kiện của T.Ư, Đại tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh: “Các ý kiến thống nhất rất cao với 4 dự thảo văn kiện của T.Ư trình Đại hội XIII và thống nhất đánh giá, các dự thảo báo cáo này được xây dựng rất công phu, nghiêm túc, khoa học và đây là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, và cũng thể hiện khát vọng của toàn Đảng, toàn dân tộc chúng ta. Các báo cáo được bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tính khái quát cao và rõ, bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn phù hợp với thực tiến diễn ra trong 5 năm qua”.

Nhiều đại biểu cho rằng, các ý kiến phát biểu tuy ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý, rõ nghĩa, đề xuất được các biện pháp để thực hiện các chủ trương, giải pháp mà báo cáo chính trị đã xác định. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: “Tôi cho rằng đây là những phát biểu rất tâm huyết, làm phong phú thêm Báo cáo chính trị mà Quân ủy T.Ư đã dự thảo”.

Tinh thần dân chủ cũng được thể hiện qua việc bầu cử tại Đại hội. Các đại biểu được Quân ủy T.Ư giới thiệu để Đại hội bầu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được Đại hội nhất trí cao, Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi - Chính ủy Quân đoàn 4 bày tỏ quyết tâm và trách nhiệm khi được bầu vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Rất vinh dự, tự hào là một trong những đồng chí được tham dự Đại hội XIII của Đảng, không chỉ riêng với bản thân tôi mà còn thay mặt cho cán bộ, đảng viên của một Quân đoàn chủ lực, cơ động, đứng chân trên địa bàn phía Nam của Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng  nghiên cứu, với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ cao để tham gia đóng góp xây dựng các văn kiện của T.Ư, cũng như mang tiếng nói của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đến với Đại hội”.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị: “Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 đi vào cuộc sống. Đảng bộ và toàn quân tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ coi đây là danh dự thiêng liêng cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới như lời căn dặn chỉ thị đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước đối với Đại hội”.

Trường Giang - Nguyễn Pháp