Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Nghị định bổ sung nhiều đối tượng trẻ em mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa gồm: Có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; Không có người nuôi dưỡng; Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng LLVTND, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh… ; Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

Về mức hỗ trợ tiền ăn trưa, Nghị định cũng quy định cụ thể số tiền là 160.000 đồng/trẻ/tháng theo số tháng học thực tế, không quá 9 tháng/năm học.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-11-2020.

Lã Độ