Hội CCB quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại bàn biện pháp giúp đỡ gia đình hội viên CCB nghèo 2019 thoát nghèo bền vững (trong ảnh).

Sau khi nghe ý kiến đề đạt của 15 hộ hội viên thuộc diên nghèo, thông qua khảo sát thực tế, đại diện Ngân hành CSXH, Hôi CCB, Ủy ban MTTQVN quận, phường xem xét cụ thể từng trường hợp để tạo điều kiện vốn vay, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, động viên tìm kiếm viêc làm đối với các nhân khẩu trong độ tuổi lao động..., nhằm tạo điều kiện cho các gia đình có việc làm, có thu nhập ổn định. Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt như, tai nạn đột xuất, bệnh hiểm nghèo, đơn thân không còn sức lao động thì với tinh thần đồng đội giúp nhau, kêu gọi cá nhân, tổ chức, xã hội quan tâm hỗ trợ và sử dụng các nguồn quỹ, vốn theo quy định để hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống....

Ý nghĩa của tổ chức đối thoại là để cho các hộ diện nghèo thấy được trách nhiệm  phấn đấu, không ỷ lại; kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương cùng cộng đồng trách nhiệm với từng hoàn cảnh cụ thể nhằm thực hiện tiêu chí giảm nghèo, xóa nghèo bền vững trong hộ hội viên.

                                                                             Tin và ành: Nhân Mùi