Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Mới đây, làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong thời gian tới cần có kiến nghị chính sách cần thiết, bảo đảm đủ điều kiện học tập cho con em đồng bào DTTS. Không được để dần dần chất lượng đầu ra của học sinh DTTS ở vùng khó khăn kém hơn ở vùng thuận lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Mùa A Sơn cho biết: Lĩnh vực giáo dục của địa phương đã từng bước cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục trên địa bàn chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên còn thiếu, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới... Lãnh đạo tỉnh Điện Biên đề xuất nâng mức hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú, tăng đầu tư cơ sở vật chất cho các trường nội trú...

Bộ trưởng Bộ GDĐT - Phùng Xuân Nhạ cho rằng: Cần tăng cường mô hình giáo dục chung, không nên phân biệt trường nội trú và trường phổ thông, phát triển mô hình bán trú. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu học sinh được học tập đầy đủ theo chương trình mới.

Về mô hình trường nội trú, bán trú, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu cách tiếp cận mới: Thay vì xây trường nội trú thì xây ký túc xá nội trú để học sinh ở, tách riêng với việc học. “Các đồng chí phải tính tổng thể lại bài toán về các trường phổ thông. Kinh phí đầu tư có thể không tăng nhưng sửa chính sách thì nhiều đối tượng được hưởng lợi hơn” - Phó Thủ tướng nói.

“Chúng ta phải quy hoạch lại, từ đó có kiến nghị chính sách cần thiết, bảo đảm đủ điều kiện học tập cho con em đồng bào DTTS. Bây giờ giao thông thuận lợi, chúng ta có thể dồn điểm trường lại nhưng phải đi kèm với các khu ký túc xá, bán trú. Không được để dần dần chất lượng đầu ra của học sinh DTTS ở vùng khó khăn kém hơn ở vùng thuận lợi” - Phó Thủ tướng trăn trở.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Giáo dục cho học sinh DTTS ngoài dạy chương trình chung bằng tiếng phổ thông, cần phải tăng dần thời lượng cho các cháu học tiếng nói, chữ viết, sinh hoạt thêm văn hoá của dân tộc mình. Đồng thời, phải có đủ trường cho các cháu học.

Đối với vấn đề đào tạo giáo viên, Phó Thủ tướng đề nghị cần nắm vững số liệu nhu cầu giáo viên ở từng địa bàn, từng trường, số sinh viên đang học ở các trường sư phạm để đặt hàng đào tạo, có những trung tâm bồì dưỡng giáo viên theo chuẩn mới.

Đình Nguyên