Tác phẩm “1010 năm Thăng Long - Hà Nội” của tác giả Hà Thành đoạt giải Nhất.

Ngày 27-8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố kết quả Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cuộc thi được phát động từ ngày 20-3 đến 30-5-2020. Ban tổ chức (BTC) đã nhận được 337 tác phẩm của gần 100 tác giả, là các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều đó cho thấy sức lan tỏa, sự quan tâm của các họa sĩ trước sự kiện lịch sử quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Theo BTC, các tác phẩm tham gia cuộc thi được trình bày công phu, thể hiện nhiều góc nhìn sáng tạo, tâm huyết, tài năng, tình cảm của các họa sĩ đối với Thủ đô Hà Nội.

Các tác phẩm đã khẳng định truyền thống lịch sử văn hóa của 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, truyền tải những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến; khơi dậy, phát huy truyền thống văn hóa trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa và trong tiến trình hội nhập quốc tế; tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của Hà Nội nghìn năm văn hiến, “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”…

Từ hơn 300 tác phẩm, BTC và Ban giám khảo đã chấm và chọn ra các tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm “1010 năm Thăng Long - Hà Nội” của tác giả Hà Thành; 2 giải Nhì được trao cho các tác phẩm: “1010 năm Thăng Long - Hà Nội”, tác giả Hà Thành và “1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Thành phố Vì hòa bình”, tác giả Bùi Đại Hào; 3 Giải Ba được trao cho các tác phẩm: “Hà Nội- Thành phố vì Hòa bình” của tác giả Hà Thành, tác phẩm “Học giỏi để xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh” của tác giả Lưu Yên Thế, tác phẩm “1010 năm Thăng Long - Hà Nội, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống” của tác giả Nguyễn Chí Nguyện. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số giải phụ cho các tác phẩm có chất lượng nổi bật khác.

Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được BTC sử dụng phục vụ các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

HOÀNG HOÀNG