CCB Nguyễn Đình Liên phát biểu tại cuộc họp giao ban hằng tháng.

“Thực tế cho thấy kể cả hỗ trợ bà con một cái nhà, nhưng họ cũng không thể thoát nghèo được nếu họ không có ý chí quyết tâm thoát nghèo” -  đây chính là quan điểm chỉ đạo của CCB Nguyễn Đình Liên - Chủ tịch Hội CCB huyện, Phó chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông trong giải pháp thực hiện  “3 mục tiêu mũi nhọn" nhằm giúp đỡ các gia đình hội viên và người dân trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông đề xuất phải đổi mới cả nội dung và hình thức sinh hoạt. Thay vì giao ban trên huyện, BCH quyết định tổ chức giao ban hằng tháng tại các chi hội thôn, bon và mời cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương cùng dự. Hình thức giao ban luân phiên đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên và đồng thời là một trong những biện pháp tuyên truyền nhân rộng những việc làm tốt, những điển hình tiên tiến, nhất là những kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo ra toàn Hội.

Đồng thời, ông vận động hội viên CCB đóng góp xây dựng nguồn quỹ “Vì đồng đội” được hơn 3,6 tỷ đồng, giúp 216 hội viên vay phát triển sản xuất. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020 đã có 14 hộ thoát nghèo.

Hiện nay, toàn huyện Hội còn 2.062 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (80 hộ nghèo, 84 hộ cận nghèo, 30 hộ có nhà dột nát). Để giúp họ thát nghèo, CCB Nguyễn Đình Liên thường xuyên dành thời gian bám cơ sở đến gặp các hộ nghèo, tìm nguyên nhân dẫn đến họ nghèo để giúp đỡ “đúng người, đúng việc”. Và 2 năm qua, ông giúp đỡ được 4 hộ thiếu ăn hằng ngày, mỗi hộ 250.000 đồng/tháng và một số nhu cầu cần thiết phục vụ sản xuất. Đến nay, 3 hộ đã thoát nghèo, còn lại 1 hộ do tuổi cao, mất sức lao động và nuôi cháu nhỏ nên còn khó khăn. Ngoài ra, ông còn giúp các hộ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, kể cả hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Nghĩa là, không chỉ giúp người nghèo “cần câu”, chỉ cho họ chỗ “có cá” mà CCB Nguyễn Đình Liên còn “thổi lên” những ước mơ, khát vọng vươn lên thoát nghèo của hội viên CCB và bà con tại địa phương.

Mai Phương