Cựu chiến binh thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tham gia chống dịch Covid-19

Quán triệt và triển khai Thông báo 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực Hội CCB Việt Nam có Công văn 654/CV-CCB đề nghị và yêu cầu các tỉnh, thành Hội thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triển đến cán bộ, hội viên về diễn biến mới và sự nguy hiểm của việc tái phát dịch bệnh; quan điểm, nguyên tắc, phương châm, các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 và Thông báo 253/TB-VPCP ngày 25-7-2020 của Văn phòng Chính phủ; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

2. Nắm chắc tình hình cơ sở, diễn biến của dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương, triển khai xử lý kịp thời, không để bệnh dịch lây nhiễm ra diện rộng (nếu có). Cùng địa phương xác định chính xác các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; các khu vực, phạm vi cần phong tỏa, cách ly, bảo đảm gọn, hẹp, hạn chế các tác động bất lợi đến hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

3. Chấp hành nghiêm việc cách ly tập trung; cử cán bộ tăng cường, hỗ trợ cho địa phương khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, thực hiện hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh.

4. Cán bộ, hội viên và các cấp Hội phải gương mẫu, sâu sát trong nắm và quản lý hội viên, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, công an kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở, cửa khẩu; tăng cường việc kiểm tra các trường hợp nhập cảnh trái phép.

5. Thực hiên nghiêm nhiệm vụ, chức năng của Hội, góp phần cùng địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có gì vướng mắc, báo về T.Ư Hội CCB Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

PV