Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo là một trong những phong trào thiết thực và ý nghĩa đang được Hội CCB thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh. Từ phong trào này, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Hội CCB thị xã Bỉm Sơn hiện có 3.124 hội viên đang sinh hoạt tại 15 hội cơ sở, 58 chi hội. Thời gian qua, các cấp Hội CCB luôn tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thành lập các khu chăn nuôi, sản xuất tập trung; giúp đỡ một số hội viên vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất... Đồng thời, chỉ đạo Hội CCB xã, phường tổ chức hội nghị đầu bờ, tham quan mô hình CCB làm kinh tế giỏi, giúp hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm quản lý kinh tế, phát triển mô hình sản xuất phù hợp với khả năng từng hội viên.

Từ những phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được hội viên CCB thị xã và các địa phương trong tỉnh tới tham quan, học tập và liên kết sản xuất. Điển hình như trang trại tổng hợp của CCB Nguyễn Thị Sanh, chi hội trưởng CCB khu phố 12, phường Bắc Sơn trồng trên 5.000 cây cam canh, 3.000 cây nhãn muộn, 2.500 cây bưởi da xanh, 20 vạn cây dứa, 40 cây táo, trừ chi phí, mỗi năm thu lãi hơn 500 triệu đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng cho hàng chục lao động, chủ yếu là con em CCB. Hằng năm, chị còn hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật cho 20 gia đình hội viên nghèo phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội CCB thị xã Lê Văn Thống cho biết: Nhờ sự nỗ lực của các CCB, sự hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế của hội viên trong thị xã, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tạo nên sự gắn kết trong hội viên, trong tổ chức Hội; đời sống kinh tế của hội viên và gia đình CCB nâng lên rõ rệt. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào này giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Quang Nhật