Năm 1985, trong một trận chiến đấu ác liệt ở chiến trường “K” Campuchia, CCB Nguyễn Cu Tài Em vướng mìn địch, mất chân phải lên tận đầu gối, xếp thương tật thương binh hạng 2/4. Anh được giải quyết chế độ trở về gia đình tại ấp Dòng Sau, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, T.P Hồ Chí Minh.

Về quê, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, vợ ở nhà, 3 con đang tuổi đi học. Với ý chí, nghị lực của người CCB không khuất phục trước những đói nghèo lạc hậu, anh bàn với vợ quyết định làm kinh tế bằng trồng hoa lan, diện tích đất vườn là 1/2ha. Thời kỳ đầu, công việc “nhà nông” thật là khó với một thương binh mất 1 chân đi lại khó khăn. Không cam chịu thất bại, thương binh, Nguyễn Cu Tài Em lên huyện Củ Chi gặp Ban Khuyến nông để học kỹ thuật trồng hoa lan, đúng kỹ thuật, đúng vụ, cách chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt. Năm đầu, gia đình anh thu nhập được 20 triệu đồng, sau đó rút kinh nghiệm năng suất đạt 50 triệu đồng/năm.

Vượt qua mọi khó khăn, thương binh, CCB Nguyễn Cu Tài Em vươn lên làm giàu chính đáng, ngoài ra, anh còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, thế hệ trẻ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết các cấp Hội CCB đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế giàu mạnh, xứng danh lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn mà không phế”.

Công Trình