Trung tướng Khuất Việt Dũng tặng quà cho các CCB.

Từ ngày 21 đến 24-7, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Hội CCB Việt Nam đến làm viêc tại Hội CCB tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu. Tại các địa phương, Đoàn kiểm tra kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020; kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022); việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB của BCHT.Ư Hội về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Tại tỉnh Yên Bái: Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, Hội CCB tỉnh quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh uỷ và Nghị quyết của các cấp Hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của Hội, xứng đáng với niềm tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trước đó Đoàn trực tiếp kiểm tra tại Hội CCB huyện Yên Bình và khảo sát thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tại xã Thịnh Hưng (Yên Bình), trao quà cho 10 thương binh tiêu biểu.

Tại tỉnh Lào Cai: Qua kiểm tra Hội CCB huyện Bảo Thắng và Hội CCB tỉnh, Đoàn đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, Hội CCB tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương. Tích cực chủ động tham gia các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đã quán triệt, chủ động triển khai đến các cơ sở Hội thực hiện Quy định 212- của Ban Bí thư và Nghị quyết 05 của BCH Hội CCB Việt Nam. Đoàn công tác tiếp thu những kiến nghị của Hội CCB các cấp về tổ chức biên chế về tiêu chí cán bộ hội CCB cơ sở phù hợp với đặc thù CCB niềm núi.

Đoàn đi thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên CCB Vũ Xuân Khánh ở thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải huyện Bảo Thắng; tặng 10 suất quà cho hội viên CCB là thương binh nhân dịp 27-7.

Tại tỉnh Lai Châu: Đoàn công tác nghe đồng chí Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, truyên truyền “Nhà nước Mông”. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế. Tại Hội nghị, một số ý kiến nêu những vướng mắc trong việc thực hiện Quy định 212/QĐ-TW của Ban Bí thư. Hiện nay, cơ quan tỉnh Hội có 12 cán bộ, trong đó 6 chuyên viên không phải là CCB. Do cán bộ trẻ, chưa nắm chắc công tác Hội nên gặp một số khó khăn trong triển khai nhiệm vụ...

Tin và ảnh:  Lại Tấn, Nguyễn Duy Tân, Thanh Hương