Cán bộ Hội CCB các cấp tham gia hội nghị tập huấn.

Sáng 29-7, tại Trường chính trị tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ Hội CCB cơ sở năm 2020. Tham dự hội nghị có gần 300 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các cấp trong tỉnh.

Trong 3 ngày (29 đến 31-7), các học viên nghe cán bộ Hội CCB tỉnh báo cáo nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hồ sơ, giải pháp và yêu cầu trong thực hiện xóa nhà dột nát cho hội viên; hướng dẫn một số nội dung ủy thác của Hội CCB các cấp; phương pháp nắm bắt và giải quyết tư tưởng hội viên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ được đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh thông tin về công tác đảm bảo an toàn giao thông và một số văn bản mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

PV