Ban CHQS huyện Sơn Tịnh và gia đình tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Phan Thú.

Ban CHQS huyện Sơn Tịnh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) vừa phối hợp với chính quyền xã Tịnh Bình và gia đình tổ chức cất bốc, làm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ (HCLS) Phan Thú, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Liệt sĩ Phan Thú, sinh năm 1955 ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, tham gia cách mạng năm 1970, giữ chức vụ Trung đội trưởng du kích xã Tịnh Bình. Ngày 14-9-1972, trong khi tham gia đánh địch, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh.

Qua quá trình tổ chức khảo sát, nắm thông tin, danh tính, quê quán liệt sĩ, Ban CHQS huyện Sơn Tịnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình tổ chức cất bốc và đưa liệt sĩ Phan Thú về nghĩa trang theo đúng nguyện vọng của gia đình. Trong không khí trang nghiêm của lễ truy điệu, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mãi mãi ghi nhớ công lao của liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Nam Nguyễn