Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô năm 2019-2020.

Mùa khô 2019-2020, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS ở Lào và trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Song, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh tiến hành khảo sát, tìm kiếm cất bốc và đưa về nước được 58 HCLS, trong đó 57 HCLS tại Lào và 1 HCLS trong nước.

Mùa khô 2020-2021, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập HCLS ở Lào, phấn đấu tìm kiếm, quy tập di chuyển về nước hết các phần mộ liệt sĩ đã khảo sát và có thông tin tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun do các đơn vị, CCB và nhân dân cung cấp. Đồng thời, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao Giấy khen tặng 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Nam Phong