Ngày 17-7-2020, tại T.P Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã theo Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Đại tá Nguyễn Hữu Ngạn - Chủ tịch Hội CCB các tỉnh Sơn La, Hòa Bình; Đại tá Trần Văn Vẩn - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Vũ Ngọc Bình - Trưởng ban Kinh tế T.Ư Hội, Đại tá Phạm Văn Thảo - Trưởng ban Tài chính T.Ư Hội; Trần Đức Trường - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình; đại diện các Bộ, ban, ngành tỉnh Hòa Bình; Hội CCB 3 tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La cùng các tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường (TTVBVMT).

Năm 2017, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức triển khai khảo sát, lựa chọn đơn vị xây dựng mô hình TTVBVMT cấp xã tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La. Hội CCB mỗi tỉnh phối hợp với Sở NNPTNT, Sở Tài nguyên Môi trường và một số ban, ngành, UBND cấp huyện chọn 2 mô hình cấp xã, gồm: Xã Hợp Phong, Tây Phong (Cao Phong, Hòa Bình); xã Hợp Thành, Hồng Phong (Cao Lộc, Lạng Sơn); xã Chiềng Ngần và Hua La (T.P Sơn La, Sơn La). Mỗi xã chọn 6 truyên truyền viên, trong đó Tổ trưởng phải là CCB. Sau 3 năm thực hiện mô hình đã khẳng định việc thực thi Đề án hiệu quả, góp phần nhân rộng các mô hình về BVMT theo hướng xã hội hóa và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị đến tham quan mô hình xã Tây Phong - một xã miền núi thuộc huyện Cao Phong. Mô hình TTVBVMT cho thấy sức mạnh của sự đồng bộ vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, UBND, các ban, ngành và sự phối hợp tham gia của MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức thành viên. Kết quả, từ một xã khó khăn, đến nay, Tây Phong đã xây dựng đầy đủ các tiêu chí nông thôn mới, góp phần làm thay đổi ý thức của người dân, giúp địa phương đạt được tiêu chí số 17 về môi trường và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới về đích trước 2 năm.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện các địa phương, Hội CCB và các thành viên thuộc 12 mô hình thí điểm phát biểu, nêu kinh nghiệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo kết luận và nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác BVMT được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát triển bền vững. Tuy nhiên, phát triển kinh tế ngày một tăng, nhưng ô nhiễm môi trường cũng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Vì vậy công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng trong BVMT tại các xã khó khăn là thực sự cần thiết. Với nòng cốt là Hội CCB, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ TTVBVMT không chỉ tuyên truyền còn làm gương, làm mẫu để bà con làm theo, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm nhân rộng.

Tin và ảnh:  Hồ Hương